Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 16 online

FOTO SHOT

5.jpg
Home Molitve Molitve Isusu Isuse, pošalji Duha Svetoga Svojega
Isuse, pošalji Duha Svetoga Svojega Ispis Email
Ocjene: / 29
LošNajbolji 

1.Klanjam Ti se, Isuse, začeti snagom Duha Svetoga!
Ljubim Te,Isuse, ljubavlju Duha Svetoga!
Vjerujem u Te, Isuse, po Duhu Svetomu!

 

2. Isuse, klanjam Ti se s Marijom Majkom Tvojom, koja Te je po Duhu Svetom začela i tako postala zaručnicom istoga Duha. Hvala Ti, o Marijo, što sa mnom Ti moliš Isusa da me ispuni Duhom Svetim.

-Isuse, klanjam se Tebi s Marijom, zaručnicom Duha Svetoga!
(Taj zaziv ponavljaj tiho u sebi!)

3. Isuse, Ti si, ispunjen Duhom Svetim, djelovao za vrijeme Svoga zemaljskoga života. Ništa nisi učinio bez uha, koji Te ljubavlju povezuje s Ocem. Ti si opominjao svoje učenike da se ne dadnu voditi ni nadahnjivati duhom svijeta ni duhom grijeha. Zato Te, Isuse, molim, da me oslobodiš duha svijeta, koji vojuje protiv Duha koji je u Tebi djelovao i kojega si meni obećao. Sada Te molim u Duhu Tvojemu:

-Isuse, oslobodi me od duha svijeta da on ne zavlada u mome srcu!
(Taj zaziv ponavljaj tiho u sebi!)

4. Isuse, Tvoj Duh jest Duh poniznosti, Duh otvorenosti Očevoj volji i Duh spremnosti vršiti u svakom trenutku Očevu volju. A u svijetu i u mojemu srcu tako lako zavlada duh oholosti koji Tebe tjera iz mojega života. To je onaj isti duh koji je zahvatio srce i dušu prvih ljudi i u mnogim srcima je vladao buneći se protiv volje Očeve. Danas se odričem duha oholosti i svih njegovih posljedica u mojemu životu i u mojim odnosima prema ljudima i prema Tebi. Ja želim da me Ti oslobodiš duha oholosti, koji je naveo na grijeh prve ljude i želim da me zahvati Tvoj Duh kojim si prihvatio volju Očevu. Da me zahvati onaj isti Duh kojemu je Marija, Tvoja Majka, otvorila svoje srce, Duh poniznosti.

-Isuse, oslobodi me duha oholosti i svih njegovih zavođenja!
(Taj zaziv ponavljaj tiho u sebi!)

5. Isuse, Duh koji si Ti obećao svojima i koji je Tebe vodio jest duh umjerenosti u odnosu na materijalna dobra. Ti si htio da se služimo tim dobrima, a ne da njima služimo u ovome svijetu. Ti znaš, kako me lako zahvati duh lakomosti te postajem pohlepan za materijalnim dobrima, kako lako ostavljam sve druge vrednote, a slijedim duh lakomosti koji zasljepljuje moj um i moje srce. Ti znaš kako me lako duh lakomosti učini škrtim i tvrda srca prema onima kojima treba moja pomoć. Danas se pred Tobom odričem duha lakomosti i svih njegovih posljedica u mojemu životu i u mojim odnosima prema dmgim ljudima i prema Tebi.

-Isuse, u Tvoje ime odričem se duha lakomosti i odlučujem za duh darežljivosti i milosrdne ljubavi!
(Taj zaziv ponavljaj tiho u sebi!)

6. Isuse, u Tebi je vladao Duh čistoće. Ti si nazvao blaženima sve one koji su čista srca, jer će oni biti sposobni Boga gledati. Ti znaš, Isuse, da me lako zahvati i duh nečistoće; da moje srce, moji osjećaji postaju nečisti i da postajem nesposoban gledati lice Božje. Danas se pred Tobom odričem svakoga duha nečistoće i bludnosti i svih posljedica koje je u meni ostavio isti duh. Želim čistim srcem prihvatiti i sebe i druge oko sebe i cijeli svijet, onom istom čistoćom duha i duše kojom si Ti odisao i kojom je odisala Marijina čista duša.

-Isuse, u Tvoje ime odričem se duha bludnosti i nečistoće, a odlučujem se za duha čistoće!
(Taj zaziv ponavljaj tiho u sebi!)

7. Isuse, Tvoje je srce ljubilo sve i radovalo se dobru svakoga čovjeka. Ti si zato i dao svoj život. Kritizirao si one koji su imali zavidno oko koje se nije moglo radovati dobru i uspjehu drugoga. Isuse, bio sam zavidan, žalostan što su drugi uspjeli i zlurad, ako je drugima bilo teško. Danas se pred Tobom odričem duha zavisti i svih njegovih posljedica u mojemu odnosu prema drugima. Očisti me svega potpuno da se duh jednostavnosti i duh radosti nastane u mojemu srcu.

-Isuse, odričem se duha zavisti i ljubomore, a odlučujem se za duh ljubavi i radosti.
(Taj zaziv ponavljaj tiho u sebi!)

8. Isuse, Ti si za vrijeme svoga zemaljskog života i jeo i pio i blagovao sa svojim prijateljima i sudjelovao na gozbama i rado govorio o gozbi objašnjavajući tako kraljevstvo Božje. Gladnima si davao kruha, a žednima pružao piće.
Ti me pozivaš na duh umjerenosti. Ti znaš da me zahvati duh neumjerenosti u jelu i piću te tako narušavam svoje i duhovno i duševno i tjelesno zdravlje. Danas se pred Tobom odričem duha neumjerenosti i svih posljedica u mojemu životu i u odnosima prema drugim ljudima i prema materijalnim dobrima. Oslobodi moje srce da ne robujem ni jelu ni piću, nego da moj duh, nošen Tvojim Duhom, bude uvijek slobodan.

-Isuse, oslobodi me duha neumjerenosti i obdari me duhom umjerenosti!
(Taj zaziv ponavljaj tiho u sebi!)

9. Isuse, Ti si blaga i poniza srca. Znao si se i naljutiti, kad si ono u hramu našao nered, kad su trgovci oskvrnuti hram. Uzeo si šibu i istjerao ih, prevrtao si stolove mjenjačima novca. Rekao si: Ljutite se, ali neka sunce ne zade nad vašom ljutnjom!
Isuse, priznajem Ti da me lako zahvati duh srditosti, duh nervoze i ljutnje te izgubim kontrolu nad svojim riječima i nad svojim ponašanjem. Tada padaju teške uvrede i protiv Tebe i protiv ljudi oko mene. Isuse, odričem se duha srditosti i otvaram svoje srce Duhu blagosti, pomirljivosti.

-Isuse, oslobodi me duha srdžbe i ispuni me Duhom blagosti!
(Taj zaziv ponavljaj tiho u sebi!)

10. Isuse dobri! Ti si radio i pozivao si svoje učenike da rade dok je dan. Nagradio si u prispodobama one koji su s dobivenim talentima radili i zaradili još nove. A strogo si osudio lijenoga slugu, koji nije surađivao s darovima.
Isuse, priznajem da me lako zahvati duh lijenosti te ne surađujem odlučno s voljom Očevom, da zapuštam darove i oni se ne razvijaju. Ti želiš u mome životu ubrati obilne rodove jer si obilnu milost izlio na mene. Isuse, odričem se duha lijenosti i svake tromosti u suradnji s Očevom voljom; odričem se i svih posljedica duha lijenosti u sebi i oko sebe.

-Isuse, odričem se duha lijenosti i odlučujem za marljivu suradnju s Očevom voljom u svijetu!
(Taj zaziv ponavljaj tiho u sebi!)

Blagoslov!
Isuse, blagoslovi mene, moju obitelj, moju zajednicu, Crkvu i cijeli svijet. Iscijeli nas da mognemo slijediti poziv Tvoga apostola Pavla:
"Živite po Duhu pa sigurno ne ćete udovoljavali požudi tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Da, to se dvoje međusobno protivi tako da ne činite što biste htjeli ali, pustite li Duhu da vas vodi, niste više pod zakonom". Iscijeli nas od poznatih djela tijela.

Apostol nas uči:
"To su: bludnost, nečistoća, raspuštenost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomornost, srdžba, sebičnost, razdori, strančarenja, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i ovima slična, na koja vas unaprijed upozoravam, kako sam i prije upozorio: oni koji čine takva djela neće baštiniti kraljevstva Božjega."

Isuse, iscijeli nas i ispuni sve darovima duha, kako nas uči isti apostol: "Plod su duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost". (Gal., 5, 16-22)

Isuse, blagoslovi nas i zaštiti i ispuni svojim Duhom i darovima njegovim. Ti živiš i kraljuješ s Ocem u istom Duhu po sve vijeke vjekova. Amen.


Fra Slavko Barbarić

Iz knjige "Klanjajte se srcem Mome Sinu"

Komentari (2)Add Comment
0
...
napisao Gabriel, Travanj 26, 2014
Hvala ti Boze, na ovaj Molitvi.
Svaki Dan es moze upasti u jedan od navedenih grjeha.
Sa ovom Molitvom zazivajuci Duha Svetoga na tako jednostalan nacin, vise se neces lako Odati grjehu.
Jer Zivot je sve brzi i u toj brzini Se izgubi covjek lako, Jer napast dolazi na razne Nacine.
Molite i razmisljate o rijecima Molitve Duhu Svetome, promjenit ce vam se Zivot.
Hvala Jos jednom ovoj ljepoj stranici i teamu koji je osnovao.
Lijep Pozdrav
0
Htijte
napisao Htjedoh, Travanj 03, 2016
Ljudi samo htijte a molitvu shvatite kao savjet . Sve je u vašim mislima , i kako god uredili misaoni svijet tako će se reflektirati i na vaš život . Padova će uvijek biti , privlačenja ka krivim stranama , ali odricanje i muka pomiču granice . Pa tako i vaš rad , molitva je samo saziv da teška djela,ispiti i kušnje shvatite na što lakši lakši način . Sve ostalo je rad sa samim sobom !!! Molite i lijep pozdrav.

Napišite komentar

security code
Upišite prikazane znakove


busy